Click to Watch in HD > สรรเสริญพระบารมี โดย VieTrio และวงจีบ แทนความรู้สึกของคนไทยที่สูญเสียในหลวงที่เป็นที่รักยิ่ง

Watch

Youtube Channel / Yordying Supasri
Loading