Click to Watch in HD > พรานล่ากวางมูส ด้วยปืนไรเฟลและสุนัขล่าเนื้อ/Moose hunters With a shotgun and a hunting dog.

Watch พรานล่ากวางมูส ด้วยปืนไรเฟลและสุนัขล่าเนื้อ/Moose hunters With a shotgun and a hunting dog.ฆ่ากวางด้วยปืนนัดเดียวเท่านั้น แม่นจริงๆ

Youtube Channel / Kit Channel
Loading