Click to Watch in HD > VTC14 TỎI ĐEN VIỆT NHẬT THAM GIA HỘI CHỢ TRIỂN LÃM NHẬN DIỆN HÀNG VIỆT NAM 2015

Watch Diến ra từ ngày 27/9/2015 đến ngày 2/10/2015, Hội chợ triển lãm Tuần nhận diện hàng Việt Nam 2015 - Tự hào hàng Việt Nam đã được tổ chức tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ - Hà Nội. Tại đây, nhãn hàng Tỏi Việt Nhật đã ra mắt người tiêu dùng Việt Nam và được nhiều người tiêu dùng đón nhận.

Youtube Channel / vtc14 Truyen hinh
Loading