Click to Watch in HD > เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมีที่เศร้า

Watch เพลงสรรเสริญ ที่วง JEEB ร่วมกันเล่นและร้องเมื่อวานนี้เอง เป็นเวอร์ชั่นที่เพราะและสะเทือนใจมากค่ะ

Youtube Channel / Vihok News
Loading