Click to Watch in HD > ► พระราชินี ตรัสเรื่อง รักครั้งแรก กับ ในหลวง ❤️

Watch ► สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนต่างประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2522 เกี่ยวกับความรักความผูกพันระหว่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระองค์ เมื่อครั้งแรกพบ ► Facebook: https://www.facebook.com/SiamUpdates ● Videos ► https://www.youtube.com/c/siamupdates ► รวมคลิปน่าดูทั้งหมด: https://www.youtube.com/playlist?list=PLYLzAEYS0ZUyZL1LtdilKOvIcn3SIr4dH

Youtube Channel / SiamUpdates.com
Loading