Click to Watch in HD > เพลงพระราชนิพนธ์ แสงเทียน - สุเทพ วงศ์กำแหง

Watch ...จุดเทียนบวงสรวงปวงเทพเจ้า สวดมนต์ค่ำเช้าถึงคราวระทมทน...*** บทเพลงพระราชนิพนธ์ : แสงเทียน ขับร้องโดย สุเทพ วงศ์กำแหง (ศิลปินแห่งชาติ)

Youtube Channel / Tu Siripreeya
Loading