Click to Watch in HD > สนทนาธรรมเช้าวันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 วันแม่

Watch ถ่ายทอดคำพระศาสดาโดย : พอจ คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล ณ ศาลาไม้ วัดนาป่าพง ลำลูกกาคลอง 10 ปทุมธานี จัดทำคลิปโดย : ป๊อก บางกรวย นนทบุรี

Youtube Channel / ป๊อก บางกรวย
Loading