Click to Watch in HD > รวมเพลงแหล้ลำเชกับแอน้อยนิพนລວມເພງແຫ້ລຳເຊກັບແອນ້ອຍນິພົນ

Watch จัดทำขื่นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นบ่อได้มีเจตนาจากเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงแต่ย่างใด ບ່າວສວນຢາອົກຮັກເພງວາດສະໜາ+ຜູ້ຜິດຫວັງເພງແອນ້ນິພົນ+ລົດໄໜ້ໄດ້ແຕ່ແນມ+ຊິເຮັດຈັງໃດເພງແອນ້ອຍນິພົນ+ສາວສີດາເພງແຫລ້ລຳເຊ+ງານດອງຜູ້ສາວເກົ່າເພງແອນ້ອຍນິພົນ+ເລືອດແຟນແທນກາຍເພງແຫລ້ລຳເຊ+ເຊີນທຽວເມືອງລາວເພງແອນ້ອຍນີພົນ+ອູ້ມລູກນ້ອຍຄອຍເມຍເພງແຫລ້ລຳເຊ+ມືຖືປ່ຽນຄືເພງແອນ້ອຍນິພົນ+ຮົກສາວມາກນາວໄຕ້+ເມຍນ້ອຍເມຍໃຫຍ່ເພງແອນ້ອງນິພົນ+ນ້ຳຖ້ວມບ້ານດ້າງເພງແຫລ້ລຳເຊ+ຂໍເປັນພຽງອ້າຍເພງແອນ້ອຍນິພົນ+ຢ່າລືມແນວເວົ້າກັນ+ຕ່າງຄົນຕ່າງຊ້ຳເພງແອນ້ອຍນີພົນ+

Youtube Channel / ຈັນທະລາ ຫນອງບົວລາວເມືງຊົນນະບູລີ
Loading