Click to Watch in HD > รูปที่มีทุกบ้าน

Watch เพลง: รูปที่มีทุกบ้าน คำร้อง: นิติพงษ์ ห่อนาค ทำนอง: อภิไชย เย็นพูนสุข เรียบเรียงเสียงประสาน: วีรภัทร์ อึ้งอัมพร ขับร้อง: ธงไชย แมคอินไตย์ ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระองค์ เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

Youtube Channel / Wiroon Intasuwanno
Loading