Click to Watch in HD > ความเกลียดเอาชนะความเกลียดไม่ได้ อย่าอยู่กับอดีต อย่าฝันถึงอนาคต ตั้งสติอยู่กับปัจจุบัน

Watch คำสอนพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก2 พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก ตอนที่ 38-48 ความเกลียดเอาชนะความเกลียดไม่ได้ มีแต่ความรักถึงเอาชนะได้ อย่าอยู่กับอดีต อย่าฝันถึงอนาคต ตั้งสติอยู่กับปัจจุบัน จะเป็นอิสระจากความเจ็บปวด บวชภิกษุณี 8 ข้อ , ความงามไม่ยั้งยืน , กามสายที่ผูกพัน ไม่อิสระ การทำไม่ดีหากยิ่งเติมเชื้อฟืนโกรธกลัวยิ่งแรง หากเรายิ่งยึดติดทางโลกหากจดจ่อทางโลกจะไม่มีวันพออยู่ด้วยความกลัว เมื่อยึดหลักการชีวิตจะเป็นคนยึดติดความคิดจะยิ่งทุรนทราย ยึดติดการความคิดประตูความรู้จะไม่เปิดออก ประสบการณ์ของความจริง หนทางของข้าคือการเรียนรู้ ยึดติดไม่ได้เลย เป็นเหมือนเรือมีไว้ข้ามแม่น้ำ หลังข้ามแล้วไม่ต้องแบกเรือ ท่านต้องฝึกฝนคลื่นจะลดลง ความสงบคือความจีรัง ท่านจะพบว่าตัวเองหลงผิด เน่าเปื่อย ความเขลาคือรากเง้าความชั่วร้าย ความงามไม่ยัง่ยืนหล่อเลี้ยงอัตตา ยึดติดการสิ่งที่เสื่อมสลาย เมื่อเจ้าฝึกเจ้าจะรู้ถึงความสุขที่ไม่ถูกพรากด้วยอายุ ความงามความเกลียดถูกสร้างจากการยึด ทุกสิ่งดูสวยหรือน่าเกลียดก็ได้ สิ่งที่เห็นสวยงามหากลงลึกจะไม่เห็น ความงามคือหัวใจที่มีความสงบ ความถูกต้องถูกทำลายคนจะบูชาปราฎิหารย์ คนจะบูชาบุคคล สงฆ์คือขอทานฝึกจิตถ่อมตนใจเย็น สงฆ์ไม่แบ่งแยกรวยจน ทุกคนเท่าเทียมกัน ขอทานทำลายอัตตาที่ยึดมั่น ผู้ให้การให้ทานคือการหยุดกระทำบาป ดาบเอาชนะคนทั้งโลกได้ แต่ชนะใจคนไม่ได้ ละโกรธ ละโลภ ละเกลียด ละอิจฉา เป็นอิสระจากความทุกข์ ใช้ชีวิตตนอย่างมีสติไม่กลัวความกลัว ใช้ชีวิตเรียบง่ายจะได้ความพึงพอใจ คนเราย่อมเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้เป็นคนละคน ลิ้นคนเราเหมือนคมดาบ มันทิ้งบาดแผลไว้ ท่านสามารถชนะความอิจฉาความโกรธเกลียดคำดูหมิ่นได้ คนรู้สึกผิดควรยอมรับผิดและแก้ไข ควรกล่าวขอโทษต่อหน้าพระรูปอื่น ความเคลือบแคลงมันคือหนามแหลม ตัวเราจะเป็นไปตามสิ่งที่เราคิดในใจ มนุษย์โหดร้ายเพราะความไม่รู้ ความรักความเมตตาความดีความเข้าใจมีอยู่ในตัวของมนุษย์ หยุดเส้นทางความเกลียดชังได้ ทำลายความไม่รู้ให้หมดสิ้น

Youtube Channel / dalinple
Loading