Click to Watch in HD > เหยี่ยวลาว - สมรภูมินองเลือดมหากาฬโค้ดสะท้านนรกแม่น้ำเพชรบุรีไหลเวียนวน

Watch สงครามแย่งชิงความเป็นหนึ่งของสองขั้วอำนาจจากแดนอิสานผู้เข้ามายึดครอบครอง อัญมนีลำค่า ระหว่างที่เข้ายึดครองเกิดการปะทะกันขึ้นที่ เนินเกิบคีบ เหล่าทหารเหี้ยล้มตายกันมากมาก จนกระทั้งเหล่าเหล่านักรบเดนตายหลงเหลืออยู่เพียงเจ็ดนาย ต่อสู้กันอยู่นานนับสิบปีจนฝ่ายหนึ่งพ่ายแพ้ไป

Youtube Channel / MrTeaback
Loading