Click to Watch in HD > วิธีทำกล่องน้ำล้น หรือน้ำวนในคอนโดให้กุ้งก้ามแดง

Watch วิธีทำกล่องน้ำล้นในการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงใช้ใด้ั้งการทำคอนโด เหมาะสำหรับคนี่มีพื้นที่น้อย อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับ

Youtube Channel / สุชาติ พรมเมือง
Loading