Click to Watch in HD > โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ : Bright News 18-10-59

Watch จากพระราชดำริที่ทรงให้ทำเป็นโครงการตัวอย่างด้านการเกษตร และพระราชทานพันธุ์มันเทศที่ตั้งโชว์ไว้บนตาชั่งในห้องทรงงาน ณ วังไกลกังวล ให้นำมาปลูก จึงก่อให้เกิดเป็นชื่อพระราชทานโครงการว่า “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ”

Youtube Channel / BRIGHT TV
Loading