Click to Watch in HD > ขั้นตอนการก่อสร้างบ้านด้วยระบบ Pruksa REM

Watch “Pruksa Real Estate Manufacturing” หรือ “Pruksa REM” เป็นระบบการก่อสร้างบ้านที่พฤกษาเป็นผู้พัฒนาโดยประยุกต์ใช้แนวคิดจากกระบวนการผลิตแบบอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อสร้างสูงสุด ช่วยพัฒนาคุณภาพการก่อสร้างบ้าน โดยสร้างความชำนาญให้แก่ผู้รับเหมาในงานแต่ละประเภท จึงช่วยให้สร้างบ้านได้อย่างมีคุณภาพที่ดีสม่ำเสมอ ด้วยประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยร่นระยะเวลาในการก่อสร้าง ช่วยในการบริหารจัดการบุคลากร โดยควบคุมแรงงานที่จะเข้าทำงานในแต่ละขั้นตอน และลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ทั้งยังควบคุมวัตถุดิบและทรัพยากรอื่นๆ ได้อย่างเป็นระบบ หลักการก่อสร้างแบบ “Pruksa REM” คือ การสร้างบ้านให้เป็นไปตามลำดับงาน หรือ Work Sequence ปัจจุบันบริษัทพัฒนาระบบ “Pruksa REM” มาใช้ในการก่อสร้างทั้งทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว และคอนโดมิเนียม

Youtube Channel / PruksaFamilyClub
Loading