Click to Watch in HD > ตามรอยพ่อ - แอ๊ด คาราบาว

Watch พ่อคือผู้คิดและผู้สร้างสรรค์ หลักนำใจเพื่อใช้ชีวิต ให้เรารู้พอเพียง ให้เรารู้ถูกผิด ตามเส้นทางชีวิตของพ่อ * เส้นทางเดินนี้ ที่พ่อก้าวไป พ่อกรุยทางไว้ให้กับเรา ตามรอยพ่อนำไป จะผ่อนทุกข์บรรเทา ตามรอยพ่อเถิดเราจะได้ดี ** รอยทาง ที่พ่อสร้างไว้ ดั่งคำสอนให้เราได้รู้ ถ้าทุกคนร่วมใจไว้ แล้วพลังจะยิ่งใหญ่ ใครก็ตามจะมาแยกเราไม่มี รอยทางที่พ่อสร้างสรรค์ มุ่งสู่ฝันคืนวันสดใส บ้านของเราจะร่มเย็น และมั่นคงเสมอไป ต่างคนจงรู้พอเพียง ต่างคนเพียงเข้าใจ จะสุขกายและใจจนเพียงพอ (ซ้ำ*) (ซ้ำ**) ถ้าทุกคนร่วมใจไว้ แล้วพลังจะยิ่งใหญ่ ก้าวตามรอยพ่อไป คือความสุข...

Youtube Channel / baggioh oh
Loading