Click to Watch in HD > ถั่วแระ จิตอาสาเก็บขยะหน้าพระบรมมหาราชวัง : Bright News 18-10-59

Watch ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ประชาชนต่างเดินทางไปร่วมลงนามถวายความอาลัย ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ขณะที่ประชาชนบางกลุ่มร่วมกันทำความดีทั้งแจกอาหาร-น้ำดื่ม และเก็บขยะ เช่นเดียวกับถั่วแระเชิญยิ้ม ที่วันนี้มาทำหน้าที่จิตอาสา ติดตามจากรายงาน

Youtube Channel / BRIGHT TV
Loading