Click to Watch in HD > หุ่นยนต์นั่งขับ

Watch เป็นหุ่นยนต์ที่ผมและน้องในชุมนุมร่วมมือสร้างขึ้นมา ใช้ในการเปิดพิธีต่างๆของโรงเรียน เป็นหุ่นยนต์นั่งขับ

Youtube Channel / Audom ideA
Loading