Click to Watch in HD > สารสกัดจากไวน์แดงต้านชรา เรสเวอราทรอล resveratrol รายการเรื่องเล่าเช้านี้

Watch สารเรสเวอราทรอล ซึ่งสกัดมาจากไวน์แดง ช่วยต่อต้านความชราทำให้อายุยืนยาว แก่ช้าลง และยังมีผลต่อต้านมะเร็ง และรักษาโรคเบาหวาน และโรคหัวใจได้ ซึ่งได้ผลออกมาที่ดีทีเดียว และสามารถป้องกันได้หลายโรคมากๆ

Youtube Channel / TheiConGlobal
Loading