Click to Watch in HD > หมายังรู้จักทำงานเป็นทีมเลย ใอ้ช่างหมา รื้อรถเก๋งทั้งคันเลย กล้องวงจรปิดจับติด

Watch หมาทำงานเป็นทีมรื้อรถเก๋งที่จอดอยู่ข้างทาง เจ้าของมาเห็นคงลมแทบจับ ดีนะกล้องวงจรปิดจับภาพได้

Youtube Channel / สุชาติ พรมเมือง
Loading