Click to Watch in HD > พสกนิกรทั่วไทย เดินทางด้วยรถไฟเพื่อไปถวายอาลัยพ่อหลวง

Watch พสกนิกรชาวไทยจากต่างจังหวัดจำนวนมาก ต่างเลือกใช้รถไฟเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าน้อมถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Youtube Channel / BRIGHT TV
Loading