Click to Watch in HD > ธรรมศาสตร์ เปิดหน่วยบริการทางน้ำรับ-ส่งปชช.ถวายสักการะพระบรมศพ

Watch มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ เปิดหน่วยบริการประชาชนทางน้ำ เพื่ออำนวยความสะดวกรับ-ส่งประชาชน ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Youtube Channel / BRIGHT TV
Loading