Click to Watch in HD > จุดบริการการสื่อสาร ณ ท้องสนามหลวง

Watch ที่บริเวณท้องสนามหลวง นอกจากจะมีจุดให้บริการ อาหาร เครื่องดื่ม และห้องสุขาเคลื่อนที่แล้ว ยังมีอีกหนึ่งจุดให้บริการที่น่าสนใจ และจำเป็นอย่างมาก คือจุดให้บริการด้านการสื่อสาร จะเป็นอย่างไร ติดตามได้จากผู้สื่อข่าวไบรท์นิวส์

Youtube Channel / BRIGHT TV
Loading