Click to Watch in HD > กทม.จัดรถโบราณไว้ให้บริการประชาชน

Watch กรุงเทพมหานครจัดรถโบราณให้บริการรถ รับ-ส่ง พสกนิกรที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับรถโบราณนี้จะวิ่งในเส้นทางใดบ้าง ติดตามจากผู้สื่อข่าวไบรท์นิวส์

Youtube Channel / BRIGHT TV
Loading