Click to Watch in HD > ห้องน้ำสุดหรู ที่สนามหลวง

Watch เรื่องของห้องนำห้องท่า หลายคนที่มาสนามหลวงอาจกังวลว่าจะมีห้องน้ำเพียงพอและสะอาดหรือไม่ วันนี้ทีมข่าวไปสำรวจห้องน้ำสาธารณะที่มาคอยให้บริการประชาชนจะเป็นอย่างไร ติดตามจากผู้สื่อข่าว

Youtube Channel / BRIGHT TV
Loading