Click to Watch in HD > Khem Veasna LDP ជំនួបរវាង ខឹម វាសនា ជាមួយតំណាងIRI និង YCC

Watch កាលណាជំនះផុតចំណុចចាប់ផ្ដើម មានន័យថាអ្នកដើរដល់ពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយ ព្រោះចំណុចចាប់ផ្ដើមពិបាកណាស់

Youtube Channel / KND Newsdaily
Loading