Click to Watch in HD > LOMOSONIC | ขอ (WARM EYES)

Watch มีดวงตาไม่กี่คู่บนโลกใบนี้หรอก ที่เราจะกล้ามอง และอยากจะมองมันนานๆ ดวงตาที่จะทำให้โลกทั้งใบคือที่ๆ เรายืนอยู่ตรงนั้น ดวงตาที่เก็บงำอดีต ดวงตาที่สามมารถย้อนเวลา ให้เราได้รู้สึกถึงสิ่งที่ผ่านมาเหล่านั้น อีกครั้ง TITLE | ขอ (WARM EYES) ARTIST | LOMOSONIC ALBUM | ECHO and SILENCE LABEL | SMALLROOM YEAR | 2013 http://www.facebook.com/lomosonic http://www.facebook.com/smallroommusic

Youtube Channel / Ed Alternative
Loading