Click to Watch in HD > សូឡាបូមទឹក Lorentz អាឡឺម៉ង់ លើកកំពស់១៥០ម៉ែត្រ

Watch Solar pump Lorentz head Static Head 150 m សូឡាឃ្លីនខេមបូឌា-Solar Clean Cambodia សូមទំនាក់ទំនង Email: [email protected] FB: Solar Clean Cambodia Website: solarincambodia.com Mobile: (+855) 93 474910 (+855) 15 709 710 (+855) 12 651 900 (+855) 12 603 612 (+855) 93 474 910 (+855) 89 322 411 (+855) 92 764 225

Youtube Channel / Solar In Cambodia
Loading