Click to Watch in HD > อยู่ให้ฉัน - Lullaby

Watch จะกอดเธอเอาไว้ อ้อนวอนด้วยหัวใจ เผื่อจะทำให้เธอเปลี่ยนใจ เผื่อจะทำให้เธอเห็นใจ เผื่อจะทำให้เธอไม่ไป...จากฉัน ยังไงก็เคยรัก ก็คนเคยเคยห่วงใย เธอจะทำให้ฉันได้มั้ย หากว่าฉันพอมีความหมาย อยู่กับฉันโดยที่ไม่ต้องรักกัน ก็รู้อยู่ แต่จะให้ทำอย่างไร ก็ยังรักอยู่ จนไม่อาจทำใจรับไหว อยู่ให้ฉันรักเธอ อยู่ให้ฉันรักก่อน หัวใจร่ำร้องไม่ยอมให้เธอไป อยู่ให้ฉันรักเถอะ แม้เธอไม่รักตอบ ทิ้งตัวลงอ้อนวอนขอให้เธอ...อยู่กับฉัน ที่ใครให้ความหมาย ว่ารักคือการให้ ไม่อาจครอบครองเอาไว้ ฉันก็รู้ก็เข้าใจ แต่ไม่พอทำให้หัวใจเจ็บน้อยลง ก็รู้อยู่ แต่จะให้ทำอย่างไร ก็ยังรักอยู่ จนไม่อาจทำใจรับไหว อยู่ให้ฉันรักเธอ อยู่ให้ฉันรักก่อน หัวใจร่ำร้องไม่ยอมให้เธอไป อยู่ให้ฉันรักเถอะ แม้เธอไม่รักตอบ ทิ้งตัวลงอ้อนวอนขอให้เธอ...ไม่ไป อยู่ให้ฉันรักเธอ อยู่ให้ฉันรักก่อน หัวใจร่ำร้องไม่ยอมให้เธอไป อยู่ให้ฉันรักเถอะ แม้เธอไม่รักตอบ ทิ้งตัวลงอ้อนวอนขอให้เธอ... จะกอดเธอเอา ไว้อ้อนวอนด้วยหัวใจ เผื่อจะทำให้เธอเปลี่ยนใจ เผื่อจะทำให้เธอเห็นใจ เผื่อจะทำให้เธอไม่...ไป

Youtube Channel / pytoday
Loading