Click to Watch in HD > #M1ND #Jeunesse Line ID : nwuwong

Watch New Product..... M1ND แต่ละวันเราใช้สมองรับข้อมูลมากเกินไป ทำให้ความสามารถในการคิดลดลง ถูกขัดขวาง มีความว้าวุ่นใจ และขี้ลืม แรงบันดาลใจจากศาสตร์ของแพทย์ทางตะวันออก ทำให้เราสามารถพัฒนาสุดยอดผลิตภัณฑ์สกัดโปรตีนจากรังไหม การค้นพบนี้เป็นการเริ่มต้นของสุดยอดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยส่งเสริมความจำและลดความว้าวุ่นของจิตใจ CERA-Q นี่คือคำตอบของ อัจฉริยะ MIND ประกอบไปด้วย CERA-Q เพิ่มประสิทธิภาพความคิดและความจำของคุณให้อยู่ในระดับสูงสุด • MIND สร้างเสริมความจำ • MIND ลดความว้าวุ่นในจิตใจ • MIND ได้รับการค้นคว้าและศึกษาทางคลินิก แต่ละซองแห่งอัจฉริยะนี้ ประกอบด้วย • รสเมอแรงค์มะนาวแสนอร่อย • L-Theanine ลดความว้าวุ่นใจ • CERA-Q ที่ได้ศึกษาทางคลินิกมาแล้วว่าช่วยเพิ่มระดับการจำ เริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยจิตใจที่เบิกบาน คุณจะเป็นที่สุดเมื่อประสิทธิภาพของจิตใจของคุณดีที่สุด MIND ลิขสิทธิ์เฉพาะจากเจอเนสส์ Credit: แปลจากคลิปเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ MIND สนใจสินค้า หรือสนใจทำธุรกิจออนไลน์ ติดต่อได้ที่ 086-387-5784 คุณนัท Line ID : nwuwong http://www.healthytohome.com/

Youtube Channel / Nattapong Wuwong
Loading