Click to Watch in HD > วิธีใช้ macbook pro ด้วย Tackpad

Watch วิธีใช้ งาน macbook pro ด้วย Tackpad จาก System Preferences ของ แมคบุ๊คโปร ได้แสดง วิธีใช้ macbook ด้วย Trackpad ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว

Youtube Channel / KohmookPro
Loading