Click to Watch in HD > ຄຳຕອບ ວ່າເປັນຫຍັງຈື່ງຢາກເປັນນາງງາມ Miss lao 2016

Watch ຄຳຖາມຂອງຫຼາຍໆ ຄົນຖາມວ່າເປັນຫຍັງຈື່ງຢາກເປັນນາງງາມ ພວກເຮົາມີຄຳຕອບຍ້ອນແນວນີ້ເອງ ພະສົງ ຮາຮາ.

Youtube Channel / PTV News
Loading