Click to Watch in HD > คลิป MU [by Mahidol] ล้างสารพิษในผัก วิธีนี้ดีสุด

Watch ผักสด และผลไม้ที่วางขายในท้องตลาดทั่วไป ส่วนใหญ่มักมีสารพิษ สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ตกค้างอยู่ทั้งสิ้น ซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นสารพิษเหล่านั้นได้ด้วยตาเปล่า ดังนั้นเพื่อ ความปลอดภัยในการบริโภคเราจึงต้องล้างผักผลไม้ให้สะอาดทุกครั้งก่อนรับประทาน วิธีการล้างก็มีมากมาย ตั้งแต่การใช้ด่างทับทิม ใช้น้ำส้มสายชู ใช้เบกกิ้งโซดา หรือวิธี การล้างด้วยน้ำเปล่าให้ไหลผ่านผักผลไม้ ช่อง YouTube : Mahidol Channel YouTube : http://www.youtube.com/mahidolchannel Facebook : http://www.facebook.com/mahidolchannel Mahidol University มหาวิทยาลัยมหิดล : https://www.mahidol.ac.th/th Website : http://www.mahidolchannel.com

Youtube Channel / Mahidol Channel มหิดล แชนแนล
Loading