Click to Watch in HD > ความทรงจำ - Musketeers (MV HD)

Watch Artist Name : Musketeers (มัสคีเทียร์) Track Title : ความทรงจำ วันเวลาที่ผ่านมา...จะเร็วจะช้าไม่เคยลดเลือนไป ภาพวันที่เคยสุข..ฉันรู้สึก ว่ายังมีฉันและเธอเสมอ ไม่ว่าดวงใจจะเจ็บช้ำ..ภาพความทรงจํายังคอ­ยย้ำ คิดถึงเธออยู่..จะทําสักเท่าไร ให้เธอรู้.. * ว่าใจของฉันมันจําเสมอ..ไม่เคยจะลืมเลือน ** ก็เธอจะอยู่ในใจฉัน..คืนวันเก่าๆยังคอยย้ำ­.. อยู่ในช่วงเวลา..จะนานจะช้ายังยืนที่เก่า ข่มตาสักเท่าไร...ไม่ลืมภาพเรา..ยิ่งทําให้เหงา ..จนทนไม่ไหว(เมือไหร่ที่เธอจะกลับมา) *** เธอคงไม่คิดจะกลับมา..ทําไมดวงใจยังห่วงหา และคิดถึงเธออยู่..ยังจําทุกๆสิ่งทุกๆอย่า­ง เมือไหร่จะลบเลือนเธอจากใจ..คนไม่มีวันจะลืมเธอ ซ้ำ *,**,*** ก็เธอจะอยู่ในใจฉัน..คืนวันเก่าๆยังคอยยํ้า

Youtube Channel / Ronnayut Saknarongdej
Loading