Click to Watch in HD > [MV] เธอยัง - POTATO (official)

Watch ขอบคุณอดีตสมาชิกทุกคนที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ MV นี้ โน๊ต(มือกีต้าร์) บ๋อม(มือกลอง) และ นุช(มือเบส)

Youtube Channel / werecordsgmm
Loading