Click to Watch in HD > [News] USB-IF เปิดตัวสเปคของ USB Type-C ที่รองรับการส่งสัญญาณเสียงพื่อตัดมาตรฐาน 3.5 ม.ม.ในอนาคต #98

Watch เพิ่มระบบเสียงสำหรับใช้งานแบบหูฟังและลำโพง!!!! https://notebookspec.com/usb-if-publishes-audio-over-usb-type-c-specifications/368553/

Youtube Channel / NotebookSPEC
Loading