Click to Watch in HD > หนังสั้น NGO โคกป่าซี

Watch หนังสั้น NGO โคกป่าซี อำนวยการสร้างโดย ดร.สมยศ วิเชียรนิตย์ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชุมชน จนถูกกลุ่มผู้อิทธิพลยิงตาย

Youtube Channel / suriya bungwiset
Loading