Click to Watch in HD > nhạc chế : Chuyện tình thợ lò,Karaoke ( campha24h)

Watch chế bài hát Chuyện tình người thợ lò ,dựa theo bài hát mùa đông của anh FB : https://www.facebook.com/groups/1284347321659745/ You tube : goo.gl/wFRJh9

Youtube Channel / campha 24h
Loading