Click to Watch in HD > Những Pha Xữ Lý Cực Hay Bằng M4A1-S Noble Gold Của Tiến Xinh Trai

Watch - M4A1-S Noble Gold Là một Khẩu súng nâng cấp bởi phiên bản M4A1 Vip transformer và được thay đổi lớp skin Gold, M4A1-S Noble Gold có thể cận chiến bằng chức năng đặt biệt giống như những khẩu súng khác như : M4A1 S Born Beast, AK47 Knifer Born Beast, M4A1 S Noble Rose, m4a1-S Prism Beast (VIP),M4A1-S Predator, AK47 Transformer,AK47 Vip,ak 47 vip inferno,D.E Born Beast,Dual Desert Eagle-El Dorado

Youtube Channel / Zombie V4 [ Tiến Xinh Trai ]
Loading