Click to Watch in HD > Nói về mình bằng tiếng Việt - Mình là người Nhật đang sống ở VN :)

Watch Lần này Akari nói bằng tiếng Việt đây! Hy vọng mọi người hiểu được tiếng Việt của mình! ---------------------------------------- ▼Follow meee! ^^ ▼ Facebook: https://www.facebook.com/ancariroom/ Instagram: https://www.instagram.com/ancariroom/... youtube: https://www.youtube.com/channel/UCLmX... -------------- Music from Jukedeck - create your own at http://jukedeck.com

Youtube Channel / aNcari Room
Loading