Click to Watch in HD > ศูนย์ไม่เสีย 【OFFICIAL MV】สายกลาง จินดาสุ Feat.พนเทพ สุวรรณะบุณย์.

Watch เนื้อร้อง : พนเทพ สุวรรณะบุณย์. สายกลาง จินดาสุ ทำนอง : พนเทพ สุวรรณะบุณย์. สายกลาง จินดาสุ เรียบเรียง : พนเทพ สุวรรณะบุณย์ ดนตรี : พนเทพ สุวรรณะบุณย์. สายกลาง จินดาสุ คอรัส : ศิริวรรณ โลหาชีวะ ลอร่าจีน เรย์ มิวลิดวิดีโอ : ศราวุฒิ ฤทธิ์นันท์ ห้องอัด : พนเทพ สุวรรณะบุณย์ และ Made in Chiangmai อยู่ตรงนี้แม้จะไม่บอก แต่ก็ไม่ลบไม่ใช่หรือ ถึงจะไม่ได้ แต่ก็ไม่เสียอะไร ไม่หวังก็ไม่ผิดหวัง ใจสุข ก็สุขใจ

Youtube Channel / เป่าแอลกอฮอล์ ฟิล์ม
Loading