Click to Watch in HD > วิธีการจับปลา แบบไม่มีคันเบ็ด ที่อันตราย #Part 1

Watch วิธีการจับปลา แบบไม่มีคันเบ็ด ที่อันตราย #Part 1 ไอ้ขี้โม้น้ำเต็มนาปลามันจะลงหลุดไปทำบ้าอะไร มันต้องน้ำในนาข้าวจะแห้งปลาเลยย้ายที่ไปหาแหล่งน้ำใหม่ส่วนดินโคลนที่มึงเอามาแปะๆปากหลุมนะมันต้องดินโคลนแม่น้ำที่ใหม่ เอามาหลอกปลาให้มันคิดว่าข้างหน้าคือแม่น้ำเพราะปลามันจะตามกลิ่นแล้วก็มาตกหลุม //กูละงึด// ใช้ดินตามหนองนำ้ มาล่อครับ ต้องตอนหน้าหนาวครับ ปลาจะกลับ หนองนำ้ หน้าฝนตกใหม่ ปลามันจะขึ้นจากหนองดักจับได้เช่นเดียวกัน

Youtube Channel / Net-Fishing TV
Loading