Click to Watch in HD > Phượt Ký 365 - Hồ Đá Xanh | Lake Rock- Saigon - VietNam

Watch - Video là quan cảnh Hồ Đá Xanh, Giếng trời giữa làng đại học Thủ Đức - Sài Gòn. - Lake Rock: skylights between college town, in Thu Duc, Sai Gon, VN -View more: Blog (https://goo.gl/O9yns3), Youtube ( https://goo.gl/CJbGYr ), Facebook (https://goo.gl/aLA4I0)...

Youtube Channel / Phượt ký 365
Loading