Click to Watch in HD > 跟PoppyYang学泰语:看看我们买了什么东西?/❤️嘉宾:美芳老师❤️

Watch 跟PoppyYang学泰语:看看我们买了什么东西?/❤️嘉宾:美芳老师❤️ -- กาแฟเย็น gāa-fāee-yēn 冰咖啡 bīng kāfēi -- ชาเย็น cāa-yēn 奶茶 năichá -- ข้างกล้อง kàaw-glòong 糙米 cāomǐ -- ข้าวสาร kàaw-sáan 米 mǐ -- ข้าวสวย/ข้าวเปล่า kàaw-suái/kàaw-blăo 米饭 mǐfàn -- ไส้กรอก sài-gròng 香肠 xiāngcháng -- มาม่า māmà 方便面 fāngbiànmiàn *บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป / ba-mǐi-gŭng-sám-rĕd-rùub -- น้ำส้ม nam-sòm 橙汁 chéngzhī -- หลอด lŏad 吸管 xīguăn -- นม nom 牛奶 niúnăi -- ช็อกโกแลต cog-go-laed 巧克力 qiăokèlì -- นมช็อกโกแลต nom-cog-go-laed 巧克力牛年 qiăokèlì niúnăi -- ซีอิ๊ว xīi-aiw 酱油 jiàngyóu -- แฟ้บ / ผงซักฟอก feab / póng-sak-foak 洗衣粉 xǐyīfĕn - 欢迎想学泰语,或喜欢泰语的朋友们一起交流学习喔 感兴趣的朋友可以在下面关注一下 Facebook: www.facebook.com/PoppyYangThaiLanguage Facebook: www.facebook.com/oecschool Youtube:AriyaBlink IG: PoppyYang 美拍:PoppyYangChinese wechat/Line : poppyariyablink

Youtube Channel / Poppy Yang
Loading