Click to Watch in HD > ครูนกเล็ก | PPAP (Parody)

Watch ปิดเทอมนี้ ช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้าน แล้วอย่าลืมทบทวนที่สอนไปนะ

Youtube Channel / krunoklek
Loading