Click to Watch in HD > Quantum Break Act 5_การแตกร้าวของเวลา

Watch บุก Monarch HQ เอา CRF เพื่อแก้ไขเวลา ครั้งที่แล้วไม่มีภาพ ขออภัยจริงๆ เล่นกันใหม่ ไม่เกิน 2ชม. เกมส์ออกเครียสๆไปนิด โปรดใช้วิจราณญาญในการชม

Youtube Channel / AK channel
Loading