Click to Watch in HD > //REVIEW PIN //พิณโปร่งไฟฟ้า ทรงกีต้าใหม่ MSP AUDIO

Watch หนึ่งช่องทางการฟังบรรเลง เสียงพิณ ม่วนๆๆ สั่งซื้อพิณอีสานผ่านช่องทาง ง่ายๆๆ ร้านมนพิณเครื่องดนตรีอีสานทุกชนิด ติดต่อ เข้ามาพูดคุยสอบถามได้คัฟ https://www.facebook.com/thnad.bas?fr... สอบถามเพิ่มเติม โทร 0629839471 ไอดีไลห์ 06298popo เยื่ยมชมเว็ปไซต์ www.pm-pinesan.lnwshop.com

Youtube Channel / MONPIN AUDIO
Loading