Click to Watch in HD > Sắc Thân Vô Thường - Ni Sư Thích Nữ Hạnh Huệ

Watch Bài Pháp thoại chủ đề Sắc Thân Vô Thường do Ni Sư Thích Nữ Hạnh Huệ, thuyết giảng tại thiền viện Phổ Chiếu. Ngày 16/10/2016 (nhằm ngày 16/09 năm Bính Thân ...

Youtube Channel / Kenh STD
Loading