Click to Watch in HD > [Seven Knights] = Arena 208 = ทีมสไปค คริส เจฟ อารีน่า 5100+ Top 100!

Watch Top 100 arena Asia Server Team Spike Jave Kris เข้าสู่แกรนไลน ของเหล่าเทพ 7k อารีน่าของท้อบ 100 เปนยังไงมาชมกันได้ครับ รอบนี้ส่งพี่สไปค พี่คริส พี่เจฟ ลงสนามมมม

Youtube Channel / AdK ก้องไก่กุ้กๆ
Loading