Click to Watch in HD > ดูแลรักษาโซ่ Singha Cycling Club

Watch ดูแลรักษาโซ่ Singha Cycling Club Bike I DO เรามารู้จักกับการดูแลรักษาโซ่ให้พร้อมใช้งานโดยการหยอดน้ำมันโซ่ครับ นักปั่นคนไหนออกไปปั่นมาอย่าลืมนะครับดูแลให้พร้อมใช้งานครับ

Youtube Channel / เรื่องจริงผ่านจอ
Loading