Click to Watch in HD > [Takatora] Tokyo 7th Sisters - การเปิดกาชาที่ไม่เกลือ(มั้ง)

Watch [Takatora] Tokyo 7th Sisters - การเปิดกาชาที่ไม่เกลือ(มั้ง) เวลาผมลง Tokyo 7th Sisters ทุกท่านเดาไว้เลยครับว่าผมจะมาสุ่มกาชา ซึ่งถ้าใครรู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับเกมที่จะบอกผมก็สามารถทิ้งคอมเม้นท์ไว้ ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ เพลง 7th Sisters - Star Glitter 7th Sisters - SPARKLE TIME!!

Youtube Channel / Takatora Sama
Loading